Chang Moo Kwan: The Source

Cho Kyo Jim Vera

Chang Moo Kwan Events

San Pedro In Photos

Chang Moo Kwan Events

San Pedro In Photos

 

June 29 2013

Chang Moo Kwan

Supreme Grandmaster Nam Suk Lee’s

88th Birthday Celebration/Seminar

Korean Friendship Bell

San Pedro, California

February 2011

 Chang Moo Kwan

6th Degree Black Belt Ceremony

Korean Friendship Bell

 San Pedro, California